TROPICAL ISLANDS * THE DIVIDED ISLAND

Editorial


YEAR

2020


DIMENSIONS

10,5 x 29,7 cm (edition)
42 x 24,2 cm (poster)


TECHNIQUE

Risograph (Do The Print) & Digital Print


COPIES

25 copies



Vull una còpia! 🌴 Quiero una!  ✨ Buy one!



(CAT)

Tropical Islands és un parc temàtic situat a 59 km de Berlín dins d’un antic hangar nazi. Un milió de turistes visiten el parc cada any amb el desig d’obtenir una petita dosi d’estiu en una simulada illa tropical.
Sembla que quan viatgem tenim la necessitat de demostrar la nostra experiència comprant un souvenir, un substitut tangible per la memòria. Però, realment, què explica un souvenir sobre el lloc que visitem? Una versió estereotipada de la cultura.
Entenent això, creem Tropical Islands * The Divided Island, una publicació anti-souvenir que recorda i connecta amb les altres realitats de l’espai, a través de l’assaig de l’antropòloga australiana Tina Engels-Schwarzpaul. El text ens parla de les capes superficials del resort per portar-nos a l’origen de la seva construcció, la història colonial de l’espai i el turisme. L’assaig es juxtaposa amb fotografies d’usuaris i usuàries que visiten el resort i comparteixen la seva experiència a la web de ressenyes de TripAdvisor.




(EN)

Tropical Islands is a theme park located 59 km. away from Berlin and it’s housed in an old military base and a Nazi airfield hangar. One million pale tourists visit the park each year for a quick summer break. It seems that when we travel we have the need to prove our experience by buying a souvenir, a tangible substitute for memories. But really, what does the souvenir tell us about the place we visited? A stereotypical morsel of the site.
Understanding it, we create Tropical Islands * The Divided Island, an anti-souvenir edition that reminds and connects us with the other realities of the space through an essay by spatial theorist Tina Engels-Schwarzpaul. This text runs across the resort’s surface layers to take us to its origins in construction, colonial history and tourism.
The essay is also juxtaposed against photographs of users who visit the resort and share their experience on TripAdvisor’s.



(ES)

Tropical Islands es un parque temático situado a 59 km de Berlín dentro de un antiguo hangar nazi. Un millón de turistas visitan el parque cada año con el deseo de obtener una pequeña dosis de verano en una simulada isla tropical.
Parece que cuando viajamos tenemos la necesidad de demostrar nuestra experiencia comprando un souvenir, un sustituto tangible para la memoria. Pero, realmente, ¿qué cuenta un souvenir sobre el lugar que visitamos? Una versión estereotipada de la cultura.
Entendiendo esto, creamos Tropical Islands * The Divided Island, una publicación anti-souvenir que recuerda y conecta con las otras realidades del espacio, mediante el ensayo de la antropóloga australiana Tina Engels-Schwarzpaul. El texto nos habla de las capas superficiales del resort para llevarnos al origen de su construcción, la historia colonial y el turismo. El ensayo se yuxtapone con fotografías de usuarios y usuarias que visitan el resort y comparten su experiencia en la web de reseñas TripAdvisor.





︎︎︎BACK TO ALL PROJECTS / TROPICAL ISLAND * THE DIVIDED ISLAND



© MÒNICA CASUGAS ALL RIGHTS RESERVED

INSTAGRAM / @MON.NIT