LISBOA 201718

Editorial
Photobook

YEAR

2018

DIMENSIONS

18 x 25,5 cm

TECNIQUE

Digital Print


(CAT)

Projecte que neix després d’una estada de cinc mesos a la ciutat. De manera força inconscient es van creant petits projectes que en conjunt s’acaben materialitzant en un fotollibre que narra fotogràfica i audiovisualment l’experiència viscuda.

(EN)

A project born after a five-month stay in the city. In a rather unconscious way, small projects were created and together they end up materializing in a photobook that narrates photographic and audiovisualy the lived experience.

(ES)

Proyecto que nace después de vivir durante cinco meses en la ciudad. De manera bastante inconsciente se fueron creando pequeños proyectos que, en conjunto, se acaban materializando en un fotolibro que narra fotográfica y audiovisualmente la experiencia vivida.


© MÒNICA CASUGAS ALL RIGHTS RESERVED

INSTAGRAM / @MON.NIT